Stödfunktionen

Stödfunktionen har uppehåll under sommaren och startar igen den 6 september.
Plats: Värjan plan 4
Tid Varje torsdag t o m 6 december kl 14.30-16.30