Stödfunktionen ger råd ;
  • Hur börjar man det första uppdraget
  • Vad godmans-eller förvaltaruppdraget kan omfatta
  • Vilka myndigheter skall kontaktas
  • Viss mån ge praktisk hjälp när det gäller att fylla i blanketter
  • Hur söker man skuldsanering för huvudmannen
  • Hur bygger man upp förtroende mellan huvudmannen och dennes omgivning
  • I viss mån ge praktisk hjälp vid årsräkning

.

Vill du få kontakt med en mentor för råd och tips?.

Ring
Yvonne Espelund 073-3462907
Gunilla Beiertz 070-0457337

Anna Maria Lindkvist 070-4672618; ensamkommande barn