Stödfunktionen ger råd ;
  • Hur börjar man det första uppdraget
  • Vad godmans-eller förvaltaruppdraget kan omfatta
  • Vilka myndigheter skall kontaktas
  • Viss mån ge praktisk hjälp när det gäller att fylla i blanketter
  • Hur söker man skuldsanering för huvudmannen
  • Hur bygger man upp förtroende mellan huvudmannen och dennes omgivning
  • I viss mån ge praktisk hjälp vid årsräkning

.Behöver du stöd och råd i ditt uppdrag?
Ring vår jourtelefon på telefonnummer 016-12 05 10
Måndag - fredag kl13.00-18.00
Lördag - söndag kl 10.00-12.00